Switch Language

Kiến thức chung các loại phân bón khi bón cho rau sạch


Phân hữu cơ

Phân hữu cơ là các loại chất hữu cơ, bón vào đất sau khi phân giải có khả cung cấp dinh dưỡng cho cây và cải tạo đất.

Tác dụng của phân hữu cơ:

Cải tạo lý tính đất: độ xốp, tăng khả năng giữ nước.
Cải tạo hóa tính đất: tăng khả năng cố định dinh dưỡng.
Cải tạo tính chất đất: kích thích vi sinh vật có ích và các hoạt động của chúng trong đất.
Phân vô cơ

Dễ tan, tác dụng nhanh đối với cây trồng, hiệu lực cao nên góp phần tăng nhanh năng suất và sản lượng rau.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh ở đây là cần bón phân vô cơ một cách hợp lý, cân đối, tỷ lệ thích hợp. Vì nếu bón nhiều phân khoáng đơn độc, bón phân không hợp lý sẽ làm đất chai cứng, hóa chua, giảm độ màu mỡ; ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất cây trồng.

Phân vi sinh

Thúc đẩy nhanh quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ, vô cơ khó tiêu thành nguồn dinh dưỡng đễ tiêu để cây trồng hấp thụ.
Cung cấp các hoạt chất có tác dụng kích thích sinh trưởng.
Tăng khả năng chống chịu của cây trồng do các chất kháng sinh mà vi sinh vật tiết ra.
Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón của đạm, lân, kali.
Làm giảm bớt lượng phân hóa học cần dùng.
Làm tăng độ phì cho đất.
Các chất điều hòa sinh trưởng

Các chất điều hòa sinh trưởng là các chất hữu cơ, với lượng rất nhỏ, làm hạn chế hoặc làm thay đổi quá trình sinh lý nào của cây, được chỉ định như một hormon thực vật gồm có: Auxin, Gibberilin, Cytokinin, các chất ức chế hoặc chất làm chậm trễ.

 

 

See other templates

 VISAN specializes in providing systems, equipments in hydroponics, hydroponics drops. It is the most intelligent solution of planting vegetables for the household and the farms that delivery fresh vegetables.                                         

        

                                                                                                                                                                          

                                                                                                            
Visan Hydroponic Nutrient Visan Group