VISAN chuyên cung cấp hệ thống, thiết bị trồng rau thủy canh và trồng rau nhỏ giọt cho hộ gia đình trồng rau ở nhà và cho các đơn vị kinh doanh rau sạch,....

Sản phẩm mới nhất

Chai cây cảnh 0,5 lít

Pha 250 lits PP<

Giá bán: 79000 ₫
Giá / kg:

Chai củ quả 0,5 Lít

Pha 250 lít 1000 PPM

Giá bán: 79000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 79000 ₫
Giá / kg:

BAO 50kg 25m3 1000 PPM CỦ QUẢ

1000 PPM Thành Phần: N-P2O5-K20: 8-10-12+9,5 Ca

Giá bán: 2500000 ₫
Giá / kg:

Top sản phẩm

Chai cây cảnh 0,5 lít

Pha 250 lits PP<

Giá bán: 79000 ₫
Giá / kg:

Chai củ quả 0,5 Lít

Pha 250 lít 1000 PPM

Giá bán: 79000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 79000 ₫
Giá / kg:

BAO 50kg 25m3 1000 PPM CỦ QUẢ

1000 PPM Thành Phần: N-P2O5-K20: 8-10-12+9,5 Ca

Giá bán: 2500000 ₫
Giá / kg: