See PRO editionSee PRO edition

Giấy Quỳ Tím

Giấy quỳ là giấy có tẩm nước với chất màu tách từ rễ cây địa y, có màu gốc ban đầu là màu tím (nên còn có tên gọi khác là giấy quỳ tím)

VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT
Giá bán: 10000 ₫
Giá / 100 gam:
Chi tiết

 

Giấy quỳ là giấy có tẩm nước với chất màu tách từ rễ cây địa y, có màu gốc ban đầu là màu tím (nên còn có tên gọi khác là giấy quỳ tím),

được sử dụng trong nghành giúp xác định tính chất axit/bazo của dung dịch thông qua sự thay đổi màu sắc. Khi nhúng mảnh giấy quỳ vào dung dịch

, nếu ngả sang màu xanh thì dung dịch đó có tính bazo, nếu chuyển sang mày đỏ thì dung dịch đó mang tính axit còn nếu màu giấy giữ nguyên màu

tím thì dung dịch đó trung tính.