See PRO editionSee PRO edition

 

I.                   Bảng giá vận chuyển dung dịch:

1.                                  Chuyển Nội và ngoại thành TP. Hà Nội:

                            1.1  Nội thành (Áp dụng đối với đơn bị là túi pha 75.000 phá 500 lít và tương đương các loại khác): 

STT

Số lượng (đơn vị túi)

Phụ phí vận  chuyển

Phí thu tiền hộ

Chuyển phát nhanh

Chuyển tiết kiệm

COD

Thu qua đơn vị vận chuyển

Qua ngân hàng

1

1

20.000

10.000

Miễn Phí

Theo phí ngân hàng

2

2

10.000

FREE

Miễn Phí

Theo phí ngân hàng

3

3-4

FREE

FREE

Miễn Phí

Theo phí ngân hàng

4

5-7

FREE

FREE

Miễn Phí

Theo phí ngân hàng

5

8 trở lên

FREE

FREE

Miễn Phí

Theo phí ngân hàng

Thời gian

Duyệt trước 10 giờ, giao trong ngày

Duyện sau 10 giờ, giao trước 12 giờ hôm sau

( Trừ ngày lễ và chủ nhật)

Giao trong 2 đến 3 ngày. (Trừ ngày lễ và chủ nhật)

 

 

 1.2  Ngoại thành, huyện xã (Áp dụng đối với đơn bị là túi pha 75.000 phá 500 lít và tương đương các loại khác): 

STT

Số lượng (đơn vị túi)

Phụ phí vận  chuyển

Phí thu tiền hộ

Chuyển phát nhanh

Chuyển tiết kiệm

COD

Thu qua đơn vị vận chuyển

Qua ngân hàng

1

1

25.000

15.000

15.000

Theo phí ngân hàng

2

2

15.000

10.000

15.000

Theo phí ngân hàng

3

3-4

FREE

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

4

5-7

FREE

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

5

8 trở lên

FREE

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

Thời gian

Khu vực Huyện/xã: Cộng thêm từ 72-96 tiếng

Khu vực Huyện/xã: Cộng thêm từ 72h – 96h

 

 

                 2.      Chuyển phát nhanh Liên Tỉnh (Áp dụng đối với đơn bị là túi pha 75.000 phá 500 lít và tương đương các loại khác): 

2.1  Trung tâm các tỉnh

STT

Số lượng (đơn vị túi)

Phụ phí vận  chuyển phát nhanh

Phí vận chuyển tiết kiệm

Phí thu tiền hộ

Cùng miền

Liên miền

Khác miền

Các tỉnh

COD

Thu qua đơn vị vận chuyển

Qua ngân hàng

1

1

30.000

30.000

35.000

25.000

15.000

Theo phí ngân hàng

2

2

25.000

25.000

25.000

10.000

15.000

Theo phí ngân hàng

3

3-4

20.000

20.000

20.000

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

4

5-7

15.000

15.000

15.000

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

5

8 trở lên

FREE

FREE

FREE

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

Thời gian

 

 

 

 

 

 

 2.2  Các  đơn hàng tuyến huyện (Áp dụng đối với đơn bị là túi pha 75.000 phá 500 lít và tương đương các loại khác):

 

STT

Số lượng (đơn vị túi)

Phụ phí vận  chuyển phát nhanh

Phí vận chuyển tiết kiệm

Phí thu tiền hộ

Cùng miền

Liên miền

Khác miền

Các tỉnh

COD

Thu qua đơn vị vận chuyển

Qua ngân hàng

1

1

35.000

35.000

40.000

25.000

15.000

Theo phí ngân hàng

2

2

30.000

30.000

30.000

10.000

15.000

Theo phí ngân hàng

3

3-4

25.000

25.000

25.000

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

4

5-7

20.000

20.000

20.000

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

5

8 trở lên

FREE

FREE

FREE

FREE

15.000

Theo phí ngân hàng

Thời gian

 

 

 

 

 

 

                  II.                Bảng giả vận chuyển hệ thống thủy canh

STT

Điểm tới

Phí vận chuyển(VNĐ)

Thanh toán

1

Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Miễn phí

- Trả trước qua ATM

- Trả sau: Miễn phí thu hộ

2

< 300 Km

200.000

- Trả trước qua ATM

- Trả sau miễn phí tiền thu hộ

3

>300 Km

250.000

- Trả trước qua ATM giảm 5% giá trị đơn hàng.

- Miễn phí thu hộ